A/ Základné informácie.
Prevádzkovateľom služby visitele a internetovej lokality www.visitele.com je spoločnosť visitele j. s. a.
Hviezdoslavovo námestie 189/7 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50943502 , spoločnosť zapísaná v OR OS BA I., odd. Sja,, Vl.č. 17/B (ďalej iba „prevádzkovateľ visitele“).

Služba visitele (ďalej iba „služba“) je určená na priamu komunikáciu prevádzkovateľa internetovej lokality s návštevníkom tejto internetovej lokality (ďalej iba „zákazník“) prostredníctvom telekomunikačných sietí a internetového prehliadača za účelom prezentovania tovarov a služieb z ponuky prevádzkovateľa internetovej lokality smerujúceho k uzatvoreniu zmluvy.

Služba zahŕňa obrazový, hlasový, textový prenos a prenos súborov od prevádzkovateľa služby ku zákazníkovi ako aj od zákazníka ku prevádzkovateľovi služby.

B/ Podmienky používania služby visitele.
1. Službu vyvolá zákazník kliknutím na príslušné tlačidlo na webovej stránke prevádzkovateľa služby.

Podmienkou začatia využívania služby je poskytnutie údajov vyžadovaných prevádzkovateľom visitele v rozsahu: meno, emailová adresa návštevníka. Uvedené osobné údaje sa spracúvajú na právnom základe „SÚHLAS“. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov prevádzkovateľ nebude môcť zákazníka kontaktovať.

2. Službu može zákazník využívať v režime:
Chat – zabezpečuje prenos textu a súborov,
Telefonický hovor – zabezpečuje prenos hlasu, textu a súborov,
Videohovor – zabezpečuje prenos obrazu, hlasu, textu a súborov.

Na nadviazanie hlasovej a obrazovej komunikácie je potrebné povolenie zákazníka pre prehliadač na využitie mikrofónu a kamery.

Pri každom režime komunikácie môže prevádzkovateľ visitele zdieľať so zákazníkom svoju obrazovku.

3. Prevádzkovateľ služby aj zákazník sú oprávnení kedykoľvek ukončiť komunikáciu prostredníctvom služby.

4. Prevádzkovateľ služby neručí za kvalitu prenosu, ani za škody spojené technickými parametrami služby.

5. Na využívanie služby zákazník nemá právny nárok.

6. Autorské a majetkové práva ku službe visitele sú vyhradené.